donderdag 14 oktober 2021

A4: corveerooster 25-29 oktober

Van 25-29 oktober hebben leerlingen uit A4B en A4C corveedienst. Kijk goed in Magister of je ingedeeld bent en wanneer.

Huiskameruur

Vanmiddag het 6e uur is het Huiskameruur Klassieke Muziek in lokaal 209. Iedereen is van harte welkom, ook als je je nog niet hebt aangemeld.

woensdag 13 oktober 2021

Street basketbaltoernooi!

Beste leerlingen,

Op dinsdag 26 oktober organiseren wij een Street basketbaltoernooi!

Bekijk de flyer voor meer info! klik hier

Dit zal plaatsvinden op het multicourt! (bij slecht weer gaan we binnen in de zaal)

Acteurs gezocht! Kerstviering 24 december 2021!

Ook dit jaar wordt er weer een geweldige kerstviering georganiseerd! Voor het toneel zoeken wij nog een aantal acteurs en actrices die het leuk vinden om op het toneel te staan. Audities voor de kerstviering van dit jaar zijn in de eerste week van november! Meld je aan door een bericht te sturen naar d.bokma@cvo-nf.nl!  


ROUWEN DOE JE NIET ALLEEN

 Je bent jong en de dood lijkt ver weg.

Toch kan de dood plotseling in je leven komen. Opeens is het leven anders en komen er vragen, emoties en andere gevoelens naar boven. Dit noemen we rouwen. Vrienden en familie willen er wel voor je zijn maar weten vaak niet hoe.

dinsdag 12 oktober 2021

Regels voor toetsen in de toetsweken en tijdens de les

· Als een toets niet gemaakt kan worden moet dit vooraf gemeld worden door ouders (bij minderjarigheid) bij de teamleider. Dit geldt ook voor mondelinge en schriftelijke toetsen die tijdens de les worden afgenomen. 

 

Ziekmelden gebeurt bij de teamleider. Dit gebeurt telefonisch. Indien een teamleider niet telefonisch beschikbaar is, gebeurt dit via de mail aan de teamleider. Er moet een geldige reden voor afwezigheid worden aangegeven. Afwezigheid bij een SE-toets valt onder het examenreglement.

A5: studievoorlichting NHL Stenden

 Leerlingen van het 5e leerjaar,

Jullie hebben in je schoolmail een bericht ontvangen over de studievoorlichting op NHL Stenden op woensdagmiddag 27 oktober en donderdagmiddag 28 oktober. 

Kijk hier even goed naar! Ook is de plattegrond van de NHL Stenden bijgesloten. 

Voor vragen hieromtrent kun je terecht bij je coach of decaan.