woensdag 8 april 2020

A6: Facultatieve toetsen TW3 en Zermelo

De inschrijving voor de facultatieve/vrijwillige toetsen sluit donderdag 9 april om 12.00 uur 's middags. Dit is een harde deadline. Als je je niet inschrijft voor de toets, kun je ook niet meedoen.

Op dit moment staat de facultatieve toets van een vak nog in het rooster van alle leerlingen met dat vak, zodat je weet op welk moment de toets wordt afgenomen. Zodra de inschrijvingen bekend zijn, wordt het Zermelo-rooster aangepast en staat de toets alleen nog in het rooster van de mensen die zich hebben ingeschreven.

dinsdag 7 april 2020

A4: de in-te-halen introductiedag komt te vervallen

Aan het begin van dit schooljaar stond er een introductiedag in de Groene Ster gepland die wegens slechts weer kwam te vervallen. Deze zou op het einde van het jaar ingehaald worden als afsluiting. Doordat het onzeker is of en wanneer we weer naar school gaan is inmiddels besloten deze introductie/afsluiting helemaal te laten vervallen. De ouderbijdrage die hier eerder voor gevraagd is zal worden teruggestort.

A5: Nederlands

Hier een bericht van de sectie Nederlands.

A45: enquête

We zijn benieuwd naar je ervaringen van de afgelopen weken. We hebben daarvoor een enquête gemaakt. Wil je hier je ervaring delen?

A6: Update SE CPE Beeldend facultatief + verlenging inschrijving facultatieve toets

CPE Beeldend:


SE praktijk: weging 2.
Kunstgeschiedenis toets: weging: 2.  
CPE Beeldend: nu SE facultatief: weging 2.


De inschrijving voor de facultatieve toetsen via Magister is verlengd tot donderdagmiddag 9 april, 12:00 (= 12 uur 's middags!).

maandag 6 april 2020

A6: Let op: aangepaste weging en locatie wiskunde TW3.

Het eerder gepubliceerde bericht over wiskunde A , B en D TW3 is heroverwogen, voor de toetsen geldt nu definitief:
Toets maken: vrijwillig, inschrijven via Magister vóór dinsdag 7/4 17.00 uur
Locatie: wordt afgenomen op school
Leerstof: zoals omschreven in het PTA 
Weging wiskunde A & B: 4
Weging wiskunde D: 2

Voor het overzicht hier nog het aangepaste schema.

A3: Motivatiebrief schrijven voor de profielkeuze

Na het maken van de profielkeuze moeten jullie voor het vak Nederlands een motivatiebrief schrijven voor je profielkeuze. Wij hebben besloten dat we deze opdracht (3.19 Motivatiebrief schrijven atheneum en 3.20 Motivatiebrief schrijven havo) dit jaar schrappen. Jullie hoeven deze opdracht dus niet te maken.

Hartelijke groet van mw. de Roo